Kalejdoskop Kultur 2009

21 czerwca 2009 Czambulik uczestniczył w Kalejdoskopie Kultur 2009 – Wrocławskim festiwalu mniejszości narodowych RP gdzie reprezentował mniejszość tatarską.
W ciągu całego dnia przeprowadziliśmy strzelania pokazowe, warsztaty strzelania z łuku wschodniego oraz strzelanie rekreacyjne dla uczestników festiwalu.