Kalejdoskop Kultur 2009

wroclaw_07.JPG

21 czerwca 2009 Czambulik uczestniczył w Kalejdoskopie Kultur 2009 – Wrocławskim festiwalu mniejszości narodowych RP gdzie reprezentował mniejszość tatarską.
W ciągu całego dnia przeprowadziliśmy strzelania pokazowe, warsztaty strzelania
z łuku wschodniego oraz strzelanie rekreacyjne dla uczestników festiwalu.

Klika dodatkowych fotek tutaj.

Leave a Reply